Połączenie kilku odnawialnych źródeł ciepła

Oprócz dobrze już znanych na polskim rynku instalacji solarnych coraz częściej pojawiają się kombinacje techniki solarnej i fotowoltaicznej lub wiatraków. Każde z tych rozwiązań ma szereg zalet, ale także wymaga spełnienia właściwych, lokalnych uwarunkowań i wyznaczenia opłacalności zastosowania. Instalacje OZE mogą współpracować także z innymi systemami instalacyjnymi budynku, np. centralnym ogrzewaniem. Tu częstym rozwiązaniem są gruntowe lub powietrzne pompy ciepła, jednak ich stosowanie w Polsce w szerszej skali ogranicza się do niskoenergetycznego i pasywnego budownictwa, najczęściej spotykanego w domach jednorodzinnych. Podobne rozwiązanie testujemy z powodzeniem od kilku lat ogrzewając nasze biuro pompą ciepła typu powietrze – woda. Sprawdź wyliczenie kosztów zakupu i eksploatacji takiej pompy w porównaniu z innymi źródłami. Rozwój i popularyzacja tych systemów dla obiektów wielko kubaturowych czy budownictwa wielorodzinnego  jest z pewnością kwestią najbliższych lat.
Często barierą w realizacji inwestycji w rozwiązania opisane powyżej jest brak środków w budżecie spółdzielni bądź wspólnoty. Z tego powodu wciąż istnieje wiele budynków, które mimo że ogrzewane są w sposób nieefektywny (np. starymi kotłami), niebezpieczny (np. gazowe piecyki do podgrzewu ciepłej wody), bądź po prostu niewygodny dla zarządców (np. kotłami na węgiel) to nie są one modernizowane. Z pomocą przychodzą jednak coraz bardziej dostępne dotacje na realizację przedsięwzięć tego typu. W osobnej sekcji przedstawiamy dostępne obecnie programy dotacji takich przedsięwzięć.

 

Przejdź do dotacji

Przejdź do artykułu o pompach ciepła

Przejdź do kalkulatora