Przykładowe wyliczenie opłacalności paneli solarnych dla budynku wielorodzinnego

Poniżej przedstawiono przykład zastosowania kolektorów solarnych do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym z 60 lokalami mieszalnymi. Obiekt zasilany jest z indywidualnej kotłowni gazowej. Obliczenia wykonano dla typowych (przeciętnych wartości technicznych urządzeń), podawanych w ogólnodostępnych kartach katalogowych dostawców popularnych urządzeń OZE.
  • Obliczeniowe parametry instalacji CWU budynku:

 

ilość lokali użytkowników delta T wody zużycie średnie godzinowe zapotrzebowanie max. godzinowe zapotrzebowanie zapotrzebowanie ciepła na c.w.u.
os. K dm3/os. dm3/h dm3/h kW
60 80 50 100 444 1422 82

 

  • Dobrany układ solarny; dla powyższej kotłowni gazowej zostanie dobrany układ sześciu kolektorów wspomagających podgrzew CWU. Kolektory o średniej sprawności i możliwie niskiej cenie umożliwią uzysk około 900kWh energii cieplnej na każdy 1m2 powierzchni solarnej. System zostanie zamontowany na dachu i połączony instalacją z dwuwężownicowymi zasobnikami solarnymi w kotłowni.

 

liczba kolektorów powierzchnia kolektora łączna powierzchnia pola roczny, jednostkowy uzysk energii cieplnej łączny całkowity uzysk energii cieplnej
szt. m2 m2 kWh kWh
6 2,3 13,8 900 12420

Wyznaczona wartość 12420kWh jest to ilość energii, którą w biwalentnym układzie zasilania zasobnika (kocioł gazowy + solary) doprowadziła wyłącznie instalacja solarna. Jest to praktycznie energia darmowa, ponieważ jedyny koszt w jej uzyskaniu stanowi energia pompy obiegowej instalacji solarnej – o mocy kilkunastu watów (roczny pobór energii stanowi niespełna 5% powyższej wartości).

  • Szacunkowe roczne oszczędności z tytułu zastosowanej instalacji w skali roku:

 

ilość zaoszczędzonej energii cieplnej koszt produkcji energii w kotle gazowym łącza oszczędność w zużyciu gazu ziemnego
kWh zł / kWh
12420 0,29 3601,8

Powyższa wartość wskazuje na oczekiwaną roczną oszczędność, wynikając z wprowadzenia urządzeń solarnych do istniejącego układu przygotowanie ciepłej wody użytkowej budynku. Wartość ta zakłada że całość energii zostanie wykorzystana (brak straty postojowej zasobnika). Przy założeniu że zasobnik ma wysokiej klasy izolację i stoi w ogrzewanym pomieszczeniu przekłamanie będzie nieznaczne, dodatkowo zbilansuje je założona dość niską wartość rocznego uzysku z pola solarnego (900kWh)

  • Koszt budowy instalacji.W celu wyznaczenia oczekiwanego zwrotu nakładów inwestycyjnych koniecznej jest skosztorysowanie wyżej opisanej instalacji do istniejącego układu przygotowanie CWU w budynku. Przedstawia to poniższy kosztorys (oparty na faktycznej ofercie wykonawczej dla budynku z 60 lokalami).

 

nr Nazwa Cena katalogowa ilość Koszt kat. Rabat Koszt
1 zasobnik  400dm3, dwie wężownice 4944,00 2 9888 40 5933
2 Kolektor słoneczny 2,3m3 1470,00 6 8820 10 7938
3 Konstrukcja uniwersalna, wsporcza dla kolektora 657,00 6 3942 10 3548
4 Naczynie przeponowe dla instalacji solarnej 291,00 1 291 40 175
5 naczynie wzbiorcze dla zasobnika CWU 377,00 2 754 40 452
6 zawór bezpieczeństwa zasobnika 69,30 2 139 20 111
7 termostatyczny zawór mieszający instalacji CWU 3964,00 1 3964 30 2775
8 Rura elastyczna instalacji solarnej w otulinie 1530,00 1 1530 10 1377
9 Zestaw przyłączeniowy kolektorów 201,00 1 201 10 181
10 Płyn solarny 270,00 2 540 10 486
11 Zespół pompowy, sterowniczy 1450,00 1 1450 10 1305
12 zawory kulowe, dodatkowa armatura 200,00 5 1000 40 600
suma materiałów 24880
cena montażu systemu 5800
cena całkowita 30680

 

  • Czas zwrotu;Całkowity koszt wykonania instalacji to około 31 000zł. Oznacza to że przy rocznych oszczędnościach na poziomie 3600zł oczekiwany czas zwrotu nakładów inwestycyjnych pojawi się w 8 roku użytkowania instalacji. Jest to wartość jednoznacznie, wskazująca na opłacalność przedsięwzięcia. W powyższym wyliczeniu nie zostały ujęte koszty utrzymania instalacji, jednak nie powinny być one znaczące w przypadku instalacji i urządzeń dobrej jakości, prawidłowo dobranych i zamontowanych. Przy wykorzystaniu właściwego dofinansowania wartości czasu zwrotu można ograniczyć nawet o 20-40% w zależności od wybranego typu dofinansowania, powinno to dodatkowo zachęcać inwestorów do wprowadzenia OZE w budynkach wielorodzinnych.