W tym roku kolejna edycja spotkania osób branży ciepłowniczej, w której oczywiście bierzemy udział. Dużo ciekawych spotkań i wymiany wiedzy oraz doświadczeń.